Cens d'Artistes de Montseny

El cens d’artistes del municipi té l’objectiu d’impulsar la difusió de les produccions artístiques del Baix Montseny, o que estan vinculades al seu territori, i promocionar-ne la divulgació o contractació. Aquest formulari està dirigit als artistes residents o vinculats a Montseny. Cada municipi del Baix Montseny disposa de les seves eines de recollida de dades.

Formulari d'Inscripció